Karma Eğitim Nedir?

Eğitim Haberleri – Karma eğitim düşüncesi ilk kez Batı Avrupa’da Reform hareketinden sonra başlamıştır. Erkeklere Kutsal Kitabı (Kitab-ı Mukaddes) okutan Protestan gruplarının, kız çocuklarına da okutulması gerektiği yönünde baskı yapmaları bu düşüncenin ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Karma eğitim uygulaması ise ilk defa İİskoçya, İngiltere ve Amarika gibi bir İngiltere kolonisi altında olan bölgelerde yaygınlaşmıştır. Daha sonra ise 18. Yüzyılda kızlar da kent okullarına alınmaya başladı. Özellikle eğitimin kilisenin yerine ücretsiz okullarda verilmeye başlaması karma eğitimin hızla yayılmasına sebep olmuştur. 19. yüzyılın sonunda ise ABD’de yüksekokulların neredeyse yüzde 70’inde karma eğitim uygulanmıştır. 2.Dünya Savaşı’ndan sonra da gelişmekte olan pek çok ülkede karma eğitim benimsendi ve yayılmaya başlandı; fakat bazı Orta Doğu Ülkeleri ile Arap yarımadasında bulunan küçük ülkelerde karma eğitim tartışmaları halen devam etmektedir.

Türkiye’de Karma Eğitim Ne zaman başladı?

24 Temmuz 1923’te Lozan ile Türkiye dünya devletleri tarafından resmen tanınınca, artık devletin siyasî rejiminin de belirlenmesinin zamanı gelmişti ve bu anlayışla pek çok tartışmanın ardından Türkiye’de Cumhuriyet ilan edilmiştir. Cumhuriyet’in ilanından sonra pek çok alanda olduğu gibi eğitim alanında da önemli adımlar atılmıştır.

1 Mart 1922’de Mustafa Kemal, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin üçüncü toplantısını açarken, köylü kitlesinin millî eğitim ışığından yoksun bırakıldığını, onların bilgi ile donatılmasının millî eğitimin ilk hedefi olması gerektiğini belirtmişti. O, medenî millet olmanın bilim yolu sayesinde gerçekleşeceğini, kadınların da eğitimine önem verilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Böylelikle Türkiye’de karma eğitime dair ilk adımlar atılmaya başlanmıştır.

Atatürk’ e göre eğitim millî olmalıdır. Millî eğitimde öğretim birliği ilkesine uyulmalıdır. Kız ve erkek çocukların eşit şekilde eğitilmesine önem verilmelidir. Eğitimin yaygınlaştırılması, bilgisizliğin yok edilmesi şarttır. Eğitimde fikir ve hareket birliğine, uygulamaya önem verilmelidir. Millî eğitim sistemi bilime dayalı olmalıdır. Millî eğitimde disiplin esas ve öğretmenlik mesleği çekici olmalıdır.

Mustafa Kemal Atatürk, eğitime yönelik düşüncelerini zaman içerisinde uygulamaya sokmuştur. 1923 başında Maarif Nazırı (Millî Eğitim Bakanı) İsmail Sefa (Özler) öğrenimin birleştirilmesinde gözetilecek esasları bir genelge halinde yayınlayıp, bütün ülkedeki öğrenim kurumlarına ve okullara gönderdi. Böylece Türkiye’de kız erkek çocukların bir arada eğitim gördüğü karma eğitim sistemi başlamıştır.

Fatih

Halk Eğitim'de hızlı okuma seminerleri verdim. Bir kolejde bir süre bilgisayar öğretmenliği yaptım. Hızlı Okuma , Anne Baba Eğitimi , Güzel Konuşma , Pazarlama teknikleri gibi konularda çalışmalar yapmaktayım ve yazılarım yerel ve ulusal basında yayınlanmakta.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir