Başarılı Bir Eğitim Sisteminde Öğretmenin Yeri?

            Çiftçiden profesöre kadar toplumdaki her birey eğitimde öğretmenin rolünün çok önemli olduğunu düşünmektedir.  Peki, neden önemli? İyi bir gelecekte, iyi bireyler yetiştirmek için denebilir mi? O zaman size bir soru daha soralım. Önemli olan iyi bir dünya bırakmak mı, kötü bir dünya da olsa iyi bireyler bırakmak mı? 
           
            Eğitimi önemli kılan mesele, çocuklarımızdır. Çocuklarımız bizim her şeyimiz olduğuna göre, çocuğumuza etki edebilecek her şey bizim için önemli demektir. Eğitim sisteminde öğretmen önemli mi? Aslında eğitimde öğretmeni önemli yapan eğitim sistemidir. Eğitim sistemimiz öğretmenin yerini belirler. O halde bir de şu soru sorulmalı: Başarılı bir eğitim sisteminde öğretmen olmalı mı?
           
            Günümüzdeki eğitim sistemlerinde çok değişiklik olsa bile, rehberlik hep olagelmiştir. Çocuk merkezli eğitimlerde yine öğretmen rehberliği gerekmektedir. Anlatım yöntemlerine baktığımız yine öğretmen rehberliği gerekmektedir. Demek ki bu zamana kadarki eğitim sistemi ve öğretim yöntemleri az ya da çok hep öğretmen rehberliği ihtiyacını gerektirmektedir. 
           
            Peki, başarılı bir eğitim sisteminde öğretmenin yeri? Başarılı bir eğitim sisteminde öğretmenin yeri olmalı mı? Başarılı bir eğitim sistemi kavramı göreceli olduğundan bu konuda da net bir sonuca varılması zor olacaktır. Zira halen öyle bir sistem daha bulunamadı görüşü hemen hemen herkes tarafından kabul görüyor. Ancak başarılı bir eğitim sistemi olduğu kabul edildiği zaman bu sorular gerçek cevabını bulabilecektir. Bugüne kadarki görüşlere göre; öğretmen rehber olarak her zaman önemini koruyacaktır, burada önemli olan öğretmenin rolünü belirleyebilmektir.
           
            Ancak bilinen bir gerçek var ki başarılı bir eğitim sistemine ulaşım, öğretmenlerin de katkısıyla olacaktır. Öğretmenler eğitimdeki eksiklikleri belirleyecek, tecrübelerini paylaşacak, çözümler sunacaktır. Yetkililer de öğretmenlere bu imkanları vermeli ki ülke olarak başarılı bir eğitim sistemine ulaşabilelim.
            
             

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir