Eğitim Aile De Mi Yoksa Okulda Mı Başlar?

            Bu soru, “pratik eğitim” ve “teorik eğitim” tamlamaları eşliğinde cevaplanmalıdır.

Eğitim nedir?

            Eğitim, bireylerin doğum anından itibaren, toplumdaki insanlara ve içinde yaşamış olduğu çevreye uyum gösterebilmesi için bir kurum tarafından sözlü veya sözsüz(davranışsal) olarak eğitilmesi anlamına gelmektedir.

Pratik Eğitim

            Uygulamalı eğitim anlamına da gelmektedir. Örneğin bir aile çocuğuna karşı hukuk eğitimini verirken bunu, bir sürü hukuk kitabı alıp her gün onların düzenli okunması şeklinde yapmaz. Çocuğun yanında babasıyla kamuya açık alanda yürürken babanın yere tükürmemesi, sigara içmemesi, toplumun huzurunu bozacak davranışlardan kaçınması hukuk eğitiminin uygulamalı olarak verilmesine bir örnektir. Dolayısıyla uygulamalı eğitim, sözlü olarak muhataba bir şeylerin dikte ettirilmesi şeklinde değil de davranışsal olarak muhatabın gözünde bir şeylerin canlandırılarak yapılan bir eğitime göndermede bulunur. Bu eğitimin nerede başlaması gerektiğine dair bir ipucu vermektedir.

Teorik Eğitim

            Teorik eğitim, davranışsal eğitimden farklı olarak eğitilecek kişinin yazılı veya sözlü materyaller aracılığıyla eğitilip istenen düzeye getirilmesine göndermede bulunur. 

            Bu iki eğitim türüne örnek olarak şu verilebilir: Matematik eğitimi, pratik olarak bireyin gelir-gider hesabını yapması anlamında verilirse bu pratik eğitim olur. Bundan farklı olarak bireyin bir kurum altında  belli bir eğitim süresi boyunca bir hoca eşliğinde yapmış olduğu matematik konularının işlenmesi şeklindeki dersler ise teorik matematik eğitimi olgusuna göndermede bulunmaktadır.

Eğitim Aile De Mi Yoksa Okulda Mı Başlar?

            Sonuç olarak baktığımızda “eğitim” faaliyetinin ne için yapıldığı tartışılmalıdır. Eğitim, bir bireyin istenen bir düzeye getirilmesi için yapılan ve teorik ve pratik aşamalarını kapsayan bir faaliyettir. Teorik ve pratik şeklindeki bu farklılık sadece bir yöntem farklılığı olmayıp bizzat öğretilen şeyin kendisinde de olabilmektedir. Örneğin: Bisiklet sürüşü teorik olarak öğretimi mümkün olmayan bir eğitimdir. Dolayısıyla eğitim, hem ailede hem de okulda verilmeli.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir