Öğrenci Öz Disiplini Nasıl Kazanır?

Öz Disiplin Nedir?

            Öz disiplin; insanın kendi duygu, düşünce ve iradesini kontrol edebilme gücüdür. İnsan, yaşamı boyunca duygu ve düşüncelerine göre hareket eder. Bu duyguların ve düşüncelerin bilinçli bir şekilde hayatına yön verebilmesi için öncelikle bireyin kendi iradesine hakim olması ve kendini bilmesi gerekmektedir.

Öğrencide Öz Disiplin

            Öğrencilerde öz disiplin kazanımı küçük yaşta çocuğun psiko-sosyal ve kişisel gelişim  ile doğru orantılı bir şekilde başlamalıdır. Küçük yaşlarda verilen gelişimsel dönemlere uygun görevler çocuğa olumlu bir benlik algısı kazandıracaktır. Ailede başlayan bu sürecin, okul ve eğitim yaşamı boyunca da devamı sağlanmalıdır. Okullarda bu kazanımda eksikliği fark edilen öğrenciler okul rehberlik servise yönlendirilip uzman yardımı almalıdır.

Hedeflere Ulaşmada Öz Disiplin

            Öğrencileri hedeflerine ulaşmada bir labirentte düşünelim. Doğru ya da yanlış çıkışların olduğu birçok yol bu labirentte mevcuttur. Öğrenci doğru krokiyi çizip doğru hamleleri yaparsa bu labirenti tamamlayacak ve hedefe ulaşacaktır. Bu labirentte öğrenciyi hedefe ulaştıracak birtakım ipuçları da vardır. İşte bu ipuçlarından bir tanesi de öğrenciyi hedefe götürecek öz disiplin kazanımıdır.

Öz Disiplin ve Başarı

            Zamanı etkili kullanmak her zaman çalışmak çok çalışmak anlamına gelmemektedir. Öğrenciler, her gün düzenli olarak molalar vererek çalışırsa verimli bir çalışma olacaktır. Bilişsel süreçler, bireysel farkındalık, öz disiplin gibi psikolojik süreçlerle desteklenirse öğrenci sağlıklı bir hedefe doğru ilerleyip başarıya ulaşacaktır.
 
                                                                                          
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir