Proje Ve Performans Ödevlerinin Farkı Nedir?

            Milli Eğitim Bakanlığının; öğrencilere yönelik olarak uygulamaya koyduğu proje ve performans ödevleri konusunda yapılan tartışmalar güncelliğini hala korurken öğretmen uygulamalarındaki  farklılıklar; söz konusu ödevlerle ilgili yeterli bilgiye sahip olunamaması, veliler ve öğrenciler için büyük bir sorun teşkil etmektedir. Nasıl yapılacağı, nasıl uygulanacağı, nasıl değerlendirileceği konusunda öğrenci velilerinin bilgilendirilmeye ihtiyacı olduğu görülmektedir.
                       
            O halde karşımıza son zamanlarda sıklıkla çıkan Proje ödevi nedir? Performans ödevi nedir? Proje ve performans ödevlerinin farkı nedir? Kısaca bu sorulara cevap vermek istiyorum. 

            Performans Ödevleri; Her dönem her dersten en az bir  tane olmak üzere verilen ödevlerdir. Bu ödevler aynı dönem içerisinde öğretmene teslim edilmelidir. Öğretmen önce bir konu belirler. Her öğrenciye konuyu açıklar ve yaklaşık olarak 2-3 hafta boyunca öğrencilerden konuyla ilgili ödevlerini yapmasını ister. Süre dolunca ödevleri teslim alır. Ödevler bireysel olarak verilebildiği gibi grup halinde de  tamamlanabilmektedir. Ödevler bir konu ile ilgili olabildiği gibi bir ünitenin tamamından da verilebilmektedir.

            Proje Ödevleri; Proje ödevleri ise performans ödevlerinden farklı olarak; öğrenciler her ders yılında en az 1 adet proje ödevi hazırlamak zorundadır. Öğrenci seçtiği dersten istediği konuyu proje ödevi olarak hazırlayabilir. Hangi dönem proje ödevi almak istiyorsa öğrenci ödevini o dönemde teslim etmek zorundadır. Ayrıca performans ödevinde her öğrenciye aynı konu ödev olarak verilirken proje ödevlerinde her öğrencinin ödev konusu farklıdır. Proje ödevlerinin içeriği de performans ödevinden farklıdır. Proje ödevi daha ayrıntılı, daha geniş kapsamlı bir çalışmadır. Üniversitede hazırlanan tez çalışmaları gibi ayrıntıya yer vermek gerekmektedir.

            Proje ve performans ödevleri şekil ve içerik olarak her ne kadar birbirinden farklı gözükse de amaç öğrenci kazanımlarının değerlendirilmesidir. Bu konuda ödevlerin öğrenciler tarafından hazırlanması, ödevlerin hazırlanırken ulaşılabilir ve ucuz materyaller kullanılarak yapılması, velileri ekonomik külfet içerisine sokmadan tamamlanması göz önünde bulundurulması gereken en önemli konulardır.
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir