Ülkemizde Kesintisiz Eğitim Kaç Yıldır?

            Eğitim sistemi dünya ve Türkiye de sürekli değişmekte olan bir sistemdir. Her sistem değişikliği eğitim seviyesini daha üst seviyelere çıkartmak amaçlanarak yapılıyor ama her değişiklik beraberinde sorunları da doğuruyor  diğer ülkelere kıyaslan Türkiye’de eğitim sistemindeki değişiklikler  çok daha fazla oluyor. Türkiye’de ki eğitim sisteminde sık aralıklarla oluşan bu köklü değişikliklerin sebebi eğitim sisteminin tam anlamıyla rayına oturmadığını gösteriyor. Sık sık oluşan bu değişiklikler zaman zaman eğitimdeki tüm bireyleri olumsuz anlamda etkileyebiliyor. Öğrencilerimizin derslere adapte olması veya öğretmenlerimizin derslerimi daha kaliteli bir şekilde vermesine engel olabiliyor.
                
            Değişen sistemlerle birlikte ülkemizde zorunlu eğitiminde süresi giderek artış göstermeye başladı henüz beş altı yıl önce sekiz yıl  olan zorunlu eğitim dört artı dört artı dört sistemi ile on iki yıla çıkarılmıştır. Milli eğitimin bu sisteme geçmesi ile ülkemizde kesintisiz eğitim kaç yıldır? Soruları bir hayli arttı bundan dolayı sizi bilgilendirmek için dört arttı dört arttı dört sistemini bu yazımızda size elimizden geldiğince açıklamaya çalışacağız.
               
            Bu sistemde eskiden olduğu gibi  ilk orta ve lise şeklinde  ama önceden beş yıl olan ilköğretim dört yıla düşürülüp,  üç yıl olan orta öğretim dört yıla çıkartılmıştır. Sekiz yılın ardından dört senelik lise dönemine geçiş oluyor ama lise sürecini öğrenciler örgün öğretimden tamamlamak zorunda değiller orta öğretimi tamamlayan öğrenciler liseye istedikleri takdirde açık öğretimden devam edebilmekteler.

            Belki de eski sistemden terk farkı öğrencilerin lise sürecini tamamlamaları gerektiğidir. Yani sistemin özü zorunlu eğitim süreci dört arttı dört arttı dörtle sekiz yıldan on iki yıla çıkarılmıştır. Bu sistemle de birlikte ülkemizde kesintisiz eğitim en az sekiz sene iken lise isteğe bağlı bir sekil de açıktan da devam edilebilecek şekilde on iki sene olmuştur
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir