Yks 2. Oturum Edebiyat Konuları

            Üniversiteye girişte YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) adıyla geçilen yeni sistem beraberinde birtakım değişiklikler getiriyor. Lisans eğitimi düşünen adaylar için 2. oturum sınavı eskisine oranla çok daha önem kazandı. Soru sayısı ve dağılımlarının, puan türleri ve test puan ağırlıklarının, oturum sayılarının değişimleriyle birlikte özellikle üniversite adayı sözel ve eşit ağırlık öğrencileri için edebiyat soru sayısı azalmasına rağmen daha belirleyici hale geldi.

Edebiyat Testindeki Değişiklikler

            YKS ile gelen edebiyat testindeki en büyük değişiklik soru sayısının azalması oluyor. Eski sınav sisteminde edebiyat testinde 56 soru sorulurken yeni sistemde 24 soru sorulacak. Testin soru dağılımına bakılınca ilk on soru eski sınav sisteminde olduğu gibi Türkçe yeterliliği ölçmeye dayalı sorulurken diğer sorular edebi bilgileri ölçmeye yönelik olacak.

            Ayrıca eski sistemde aday öğrenciye alanına göre kitapçık dağıtılırken yeni sistemin ikinci oturumunda herkese tek bir kitapçık dağıtılacak. Aday hangi puanların hesaplamasını istiyorsa dilediği testi çözecek. Buna göre sayısal mezunu olan bir öğrenci edebiyat testine işaretleme yaptığı takdirde bu öğrencinin sözel puanları da hesaplanabilecek.

Edebiyat Testi Konu Listesi

Sözcükte Anlam
Cümlede Anlam
Paragrafta Anlam
Sözcük Türleri
Karışık Dil Bilgisi
Yazım Kuralları
Edebiyat ve Güzel Sanatlar
Şiir Bilgisi
Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler
Göstermeye Bağlı Edebi Metinler
Öğretici Metinler
Sözlü Anlatım Türleri
Edebi Sanatlar
İslam Öncesi Türk Edebiyatı
İslami Devir Türk Edebiyatında İlk Ürünler
Oğuz Türkçesinin Anadolu’daki İlk Ürünleri
Divan Edebiyatı
Halk Edebiyatı (Anonim-Aşık-Dini Tasavvufi)
Tanzimat Edebiyatı
Servet-i Fünun Edebiyatı
Fecr-i Ati Edebiyatı
Milli Edebiyat
Cumhuriyet Döneminde Türk Edebiyatı
Beş Hececiler
Yedi Meşaleciler
Garip Akımı
Maviciler
İkinci Yeniciler
Hisarcılar
Batı Edebiyatı ve Edebi Akımlar
Dünya Edebiyatı
Eser Özetleri
Türk Edebiyatında Şairler ve Yazarlar
Yazar-Eser Eşleştirme
Yerli ve Yabancı Edebiyatta İlkler
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir