İnşaat İçin Alınması Gereken İzinler

            Bir konut sahibi olmak istiyorsunuz. Peki, alacağınız konutun imar kanununa göre izinlerinin alınıp inşa edilip edilmediğini biliyor musunuz? İnşaat İçin Alınması Gereken İzinler nelerdir, biliyor musunuz? Gelelim bir konutun inşa öncesi, sırası ve sonrasında alınması gereken izin ve belgelerin neler olduğuna.
 
İmar Durum Belgesi
 
            Konutun inşa edileceği arsada bina yapılıp yapılamayacağını gösteren belgedir. Belgede tapu bilgileri, binanın arsadaki konumu, inşa edilebilir m2, kaç kat yapılabileceği görünür. İmar durumu belgesi alabilmek için tapu kadastrodan alınacak arsa tapusu yanında dilekçe ile belediye fen işlerine başvurulur.

            Başvuru esnasında arsanın tevhid ve ifraz durumunda kontrol edilir. Yani bina bir kaç arsa birleşerek mi yapıldı. Ya da bir arsa parçalara bölünerek bir parça üstüne mi yapılacak. Tüm kontrollerden sonra imar durum belgesi inşaatı yapacak firmaya verilir.
 
Projenin Onayı
 
            Yapılacak inşaatın projesi mimar tarafından çizilip belediye fen işlerinin onayına sunulur. Belediye yetkilileri konutun mevzuata uygunluğunu ve inşa edilir olup olmadığını kontrol edip projeyi onaylar.
 
Temel Üstü Ruhsatı
 
            İnşaatın temeli atıldıktan sonra belediye yetkilileri tarafından kontrol edilir. Gerekli ölçümler uzmanlar tarafından yapılır. Proje sınırları içerisinde uygun temel atılmışsa temel üstü ruhsatı verilerek binanın yapılmasına izin verilir.
 
Yapı Kullanma İzni
 
            İnşaatı biten binanın kullanılabilmesi için belediye yetkilileri gelir. Binayı kontrol eder. Bina içerisindeki daireler tek tek kontrol edilir. Projede belirtildiği ölçülerden yapılıp yapılmadığı tetkiklerle belgelenir. Proje uygunluğu tespit edildikten sonra yapı kullanma izin belgesi verilir.
 
             Tün bu işlemlerden sonra bina ve içindeki daireler asıl sahipleri tarafından teslim alınıp gerekli belgelerle birlikte tapu işlemleri yapılır. Tapu işlemlerinden sonra bina içerisinde su ve elektrik tesisatları için gerekli kurumlardan izin alınıp kurulmuş olan gerekli tesisatlarına işlenir hale getirilmesi sağlanır.
 
 
 
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir