Hicret Nedir?

            Hicret Arapça “he-ce-ra” kökünden gelen bir kelimedir ve “bir yerden bir yere göç etmek” anlamına gelmektedir. Özelde ise, Hz. Muhammed’in ve ashabının vahyin başladığı şehir olan Mekke şehrinden  Medine şehrine göç yapmalarını ifade eden bir kavramdır. Bu kavram o zamana kadar normal bir göçü ifade ederken, hicret olayından sonra bu tarihi olayı ifade eden bir kavram olarak yeni bir mana kazanmıştır. 

Hicret’te ne oldu?

            Mekke’de İslam’ı yaymaya çalışan son peygamber Hz. Muhammed, Mekke’nin ileri gelen insanları tarafından engellenmeye çalışılıyordu. Hatta Müslümanlara üç yıl boyunca boykot ilan etmişler ve onlarla her türlü iletişimi yasaklamışlardır. Özellikle Peygamberimizin amcası Ebu Talib ve eşi Hz. Hatice’nin vefatı üzerine (hüzün yılı) Mekke müşrikleri hem peygambere hem de Müslümanlara şiddetlerini artırmışlardır. Efendimiz kendisine ve Müslümanlara yapılan bu eziyetler neticesinde ashabına Medine’ye göç etmelerini söylemiştir. Bütün sahabeler teker teker göç ettikten sonra Peygamberimiz de Hz. Ebu Bekir ile göç etmiştir. Hicret esnasında bile Efendimizi rahat bırakmamışlar ve onu takip ettirmişlerdir. Sevr mağarasında bir örümceğin mağara girişine ağ örmesiyle onu takibe gen müşrikler geri dönmek zorunda kalmışlardır. 
Hicret Müslümanlar için bir kaçış değil, dinlerini daha rahat yaşamaları için yer değiştirmek olarak değerlendirilmiştir. Çünkü Medine de peygamberimiz ve Müslümanlar için Mekke’de olduğu gibi bir saldırı söz konusu değildi. Hatta Medinelilerin tamamına yakını İslam dinine girmiş ve hicret eden bu Müslümanlara yardım etmişlerdir. Öyle ki Kendilerine Ensar isminin verilmesi, Medinelilerin Mekkelileri kardeş olarak görüp, herkesin bir kardeş ailesi olmalarından dolayıdır.

Hicri Takvim Nedir?

            Bir genel kültür bilgisi olarak şunu da aktarmakta fayda vardır. Hicretin yapıldığı 622 miladi yılının sıfır kabul edilerek uygulanan yeni bir takvim çeşididir. Miladi takvimden on gün eksik olması Güneşe göre değil Aya göre düzenlenmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Bu takvim ilk olarak Hz. Ömer’in halifeliği zamanında kullanılmaya başlamamıştır. 
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir