Tarım Kredileri

            Türkiye’de 153 yıldır faaliyet gösteren Tarım Kredi Kooperatifleri kuruma üye olmuş üreticilerin maddi çıkarlarını muhafaza etmek ve tarım yoluyla yaşamlarını idame ettiren çiftçilerimizin maddi gereksinimlerini büyük ölçüde rahatlatmak için kısa ve orta vadeli çeşitli kredileri sunmaktadır.
 
Kısa Dönem İşletme Kredisi
 
            Bu kredi türünde kooperatife üye çiftçilerin işletme giderlerini nakit ihtiyacına yönelik bir sene vade ile kullandırılan kredi tipidir. Çiftçi bu krediyle fide, tohum, fidan, akaryakıt veya hayvan yemi giderlerinin karşılanması için kullanabilir.
 
Genel İhtiyaç KREDİSİ
 
            Üyenin sene içinde maliyet unsurlarını gidermek ve sektördeki kullanım için nakit yönünden yetişemediği ve geri ödemesinin o seneki mahsul tutarından düşülerek en uzun bir yıllık olmak üzere nakdi olarak kullandırılan kredidir.
 
Orta Vadeli Yatırım Kredisi
 
            Üyenin işyeri faaliyetini devam ettirmesi için gerekli canlı ve cansız metaların devamlılığının sağlanması için maksimum dört senelik vade olanağı sunan kredi tipidir. Bu tür kredinin kullanılacak alanlarını şöyle sıralayabiliriz. Tarım için gerekli her türlü alet/edevat, kullanılan araçların lastik gereksinimleri gibi her türlü işletmede olması gereken araçlar.

            Gene çiftçinin ihtiyaç duyduğu canlı büyük ve küçükbaş hayvan, arıcılık mesleği için gerekli koloni, kanatlı hayvanlar için kullanılan her türlü donanımın temini için kullandırılan krediler. Sulama için gerekli her türlü sistemin kurulması ve kullanılacak toprağa dağıtılmasını sağlamak için gerekli alt yapıyı oluşturmaya yönelik kullandırılan krediler.
 
Tarım Kredileri İçin Başvuruda İstenen Teminatlar Nelerdir?
 
             20,000 TL’ye kadar istenen kredilere kooperatif Yönetim kurulunun uygun görmesi şartıyla 2 ortağın teminatı sağlanarak maddi teminata gerek duyulmayabilir. 20,000 TL’nin üzeri kullandırılacak kredi için kefillik ve mal ipoteği veya araç rehini istenecektir.20,000 ila 30,000 TL arası kullanılacak kredilerde minimum 3 üyenin kefilliği istenecektir. 30,000 TL- 40,000 TL’lik kredi 4 üye veya 2 üye 2 kamu personelinin kefaleti olmak kaydıyla kullandırılacaktır.
 
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir